close
تبلیغات در اینترنت
دنیازدایی از نظر حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه

کانون فرهنگی هنری مسجد حضرت ابوالفضل(ع)شهر بادرود

دنیازدایی از نظر حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه دنیازدایی از نظر حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغهتعریف دنیا:ألا و إن الدنیا قد تصرّمت ...آگاه باشید! گویا دنیا پایان یافته، و وداع خویش را اعلام داشته است، خوبی¬هایش ناشناخته مانده به سرعت پشت کرده می¬گذرد، ساکنان خود را به سوی نابود شدن می¬کشاند، و همسایگانش را به سوی مرگ می¬راند. آنچه از دنیا شیرین بود تلخ شده و آنچه صاف و زلال بود تیرگی پذیرفت، و بیش از ته مانده ظرف آب ریخته شده از آن باقی نمانده است، یا جرعه¬ای آب که…

دنیازدایی از نظر حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه
نظرات ()

دنیازدایی از نظر حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه

دنیازدایی از نظر حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه
تعریف دنیا:
ألا و إن الدنیا قد تصرّمت ...
آگاه باشید! گویا دنیا پایان یافته، و وداع خویش را اعلام داشته است، خوبی¬هایش ناشناخته مانده به سرعت پشت کرده می¬گذرد، ساکنان خود را به سوی نابود شدن می¬کشاند، و همسایگانش را به سوی مرگ می¬راند. آنچه از دنیا شیرین بود تلخ شده و آنچه صاف و زلال بود تیرگی پذیرفت، و بیش از ته مانده ظرف آب ریخته شده از آن باقی نمانده است، یا جرعه¬ای آب که با آن عطش تشنگان دنیا فرو نخواهد نشست. ای بندگان خدا! از سرایی کوچ کنید که سرانجام آن نابودی است، مبادا آرزوها بر شما چیره گردد، مپندارید که عمر طولانی خواهید داشت. به خدا سوگند! اگر مانند شتران بچه مرده، ناله سر دهید، و چونان کبوتران، نوحه سرایی کنید و مانند راهبان زاری نمایید و برای نزدیک شدن به حق، و دسترسی به درجات معنوی و آمرزش گناهانی که ثبت شده و مأموران حق آن را نگه می¬دارند دست از اموال و فرزندان بکشید. سزاوار است زیرا برابر پاداشی که برایتان انتظار دارم و عذابی که از آن بر شما می¬ترسم، اندک است. به خدا سوگند، اگر دل¬های شما از ترس آب شود، و از چشم¬هایتان با شدت شوق به خدا، یا ترس از او خون جاری گردد و اگر تا پایان دنیا زنده باشید و تا آنجا که می¬توانید در اطاعت از فرمان حق بکوشید، در برابر نعمت¬های بزرگ پروردگار، بخصوص نعمت ایمان ناچیز است.

دنیا شناسی:
چگونه خانه دنیا را توصیف کنم که ابتدای آن سختی و مشقت، و پایان آن نابودی است؟ در حلال آن حساب و در حرام آن عذاب است. کسی که ثروتمند گردد فریب می¬خورد و کسی که نیازمند باشد اندوهناک است. و تلاش کننده دنیا به آن نرسد. و به رها کننده آن روی آورد. کسی که با چشم بصیرت به آن بنگرد او را آگاهی بخشد و آن کس که چشم به دنیا دوزد کوردلش می¬کند.2


دنیا شناسی:
آب دنیای حرام همواره تیره و گل آلود است. منظره¬ای دل فریب و سرانجامی خطرناک دارد، فریبنده و زیباست، اما دوامی ندارد، نوری است در حال غروب کردن، سایه¬ای است نابود شدنی است، ستونی است در حال خراب شدن. آن هنگام که نفرت دارندگان به آن دل بستند و بیگانگان به آن اطمینان کردند، چونان اسب چموش پاها را بلند کرده، سوار را بر زمین می¬کوبد و با دام¬های خود آنها را گرفتار می¬کند و تیرهای خود را سوی آنان پرتاب می¬کند. طناب مرگ بر گردن انسان می¬افکند، به سوی گور تنگ و جایگاه وحشتناک می¬کشاند تا در قبر محل زندگی خویش، بهشت یا دوزخ را بنگرد، و پاداش اعمال خود را مشاهده کند، و همچنان آیندگان به دنبال رفتگان خود گام می¬نهند، نه مرگ از نابودی انسان دست می¬کشد و نه مردم از گناه فاصله می¬گیرند! که تا پایان زندگی و سر منزل فنا و نیستی آزادانه به پیش می¬تازند.3


دنیا شناسی:
دنیا خانه¬ای است پوشیده از بلاها به حیله و نیرنگ شناخته شده نه حالات آن پایدار، و نه مردم آن از سلامت برخوردارند. دارای تحولات گوناگون و دوران¬های رنگارنگ؛ زندگی در آن نکوهیده و امنیت در آن نابود است. اهل دنیا همواره هدف تیرهای بلا هستند، که با تیرهایش آنها را می¬کوبد و با مرگ آنها را نابود می¬کند.4


عبرت گرفتن از دنیا:
ای بندگان خدا! بدانید شما و آنان که در این دنیا زندگی می¬کنید، بر همان راهی که می¬روید که گذشتگان پیمودند! آنان زندگانی¬شان از شما طولانی¬تر، خانه¬هایشان آبادتر و آثارشان از شما بیشتر بود، که ناگهان صداهایشان خاموش، و وزش بادها در سرزمین¬شان ساکت و اجسادشان پوسیده و سرزمین¬شان خالی، و آثارشان ناپدید شد! ... قصرهای بلند و محکم، و بساط عیش و بالش¬های نرم را به سنگ¬ها و آجرها و قبرهای به هم چسبیده تبدیل کردند. گورهایی که بنای آن برخرابی و با خاک ساخته شده است، گورها به هم نزدیک، اما ساکنان آنها از هم دور و غریبند، در وادی وحشتناک به ظاهر آرام اما گرفتارند، نه در جایی که وطن گرفتند انس می¬گیرند و نه با همسایگان ارتباطی دارند، در صورتی که با یکدیگر نزدیک و در کنار هم جای دارند. چگونه یکدیگر را دیدار کنند در حالی که فرسودگی آنها در هم کوبیده و سنگ و خاک آنان را در کام خود فرو برده است. شما هم راهی را خواهید رفت که آنان رفته و در گروه خانه¬هایی قرار خواهید گرفت که آنها قرار دارند و گورها شما را به امانت خواهد پذیرفت. پس چگونه خواهید بود که عمر شما به سرآید و مردگان از قبرها برخیزند؟


دنیا شناسی:
ای مردم! شما در این دنیا هدف تیرهای مرگ هستید که در هر جرعه¬ای، اندوهی گلوگیر و در هر لقمه¬ای استخوان شکسته¬ای قرار دارد در دنیا به نعمتی نمی¬رسید جز با از دست دادن نعمتی دیگر و روزی از عمر سال خورده¬ای نمی¬گذرد مگر به ویرانی یک روز از مهلتی که دارد و بر خوردنی او چیزی افزوده نمی¬شود، مگر به نابود شدن روزی تعیین شده، و اثری از او زنده نمی¬شود، مگر به نابودی اثر دیگر و چیزی برای او تازه و نو نمی¬شود مگر به کهنه شدن چیز دیگر و چیز جدیدی از او نمی¬روید، مگر به درو شدن چیز دیگر، ریشه¬هایی رفتند که ما شاخه¬های آن می¬باشیم، چگونه شاخه¬ها بدون ریشه¬ها برقرار می¬مانند؟5
دنیا شناسی:
همانا دنیا روی گردانیده، و وداع خویش را اعلام داشته است و آخرت به ما روی آورده و پیشروان لشکرش نمایان شده. آگاه باشید! امروز، روز تمرین و آمادگی و فردا روز مسابقه است، پاداش برندگان بهشت و کیفر عقب ماندگان آتش است. آیا کسی هست که پیش از مرگ از اشتباهات خود توبه کند؟ آیا کسی هست که قبل از فرا رسیدن روز دشوار قیامت اعمال نیکی انجام دهد؟ آگاه باشید! هم اکنون در روزگار آرزوهایید، که مرگ را در پی دارد پس هر کس در ایام آرزوها، پیش از فرا رسیدن مرگ، عمل نیکو انجام دهد، بهرمند خواهد شد، و مرگ او را زیانی نمی¬رساند، و آن کس که در روزهای آرزوها پیش از فرا رسیدن مرگ کوتاهی کند، زیانکار و مرگ او زیانبار است؛ همان¬گونه که به هنگام ترس و ناراحتی برای خود عمل می¬کنید، در روز کار خوشی و کامیابی نیز عمل کنید. آگاه باشید! هرگز چیزی مانند بهشت ندیدم که خواستاران آن در خواب غفلت باشند و نه چیزی مانند آتش جهنم که فراریان آن چنین در خواب فرو رفته باشند! ... آگاه باشید! آن کس را که حق منفعت نرساند، باطل به آن زیان خواهد رساند، و آن کس که هدایت راهنمای او نباشد، گمراهی او را به هلاکت خواهد افکند.6


وحشتناک¬ترین چیزی که بر شما می¬ترسم، هواپرستی و آرزوهای دراز است. پس از این دنیا توشه برگیرید تا فردا خود را با آن حفظ نمایید.
روش برخورد با دنیا:
دنیا خانه¬ی آرزوهایی است که زود نابود می¬شود، و کوچ کردن از وطن حتمی است. دنیا شیرین و خوش منظر است که به سرعت به سوی خواهانش می¬رود، و بیننده را می¬فریبد. سعی کنید با بهترین زاد و توشه از آن کوچ کنید، و بیش از کفاف و نیاز خود از آن نخواهید و بیشتر از آنچه نیاز دارید طلب نکنید.7


روش برخورد با دنیا:
آگاه باشید! دنیا خانه¬ای است که کسی در آن ایمنی ندارد. جز آنکه به جمع آوری توشه آخرت پردازد و از کارهای دنیایی کسی نجات نمی¬یابد. مردم به وسیله دنیا آزمایش می¬شوند. پس هر چیزی از دنیا را که برای دنیا به دست آورند از کفشان بیرون می¬رود، و بر آن محاسبه خواهند شد، و آنچه را که در دنیا برای آخرت تهیه کرده¬اند به آن خواهند رسید و با آن خواهند ماند. دنیا در نظر خردمندان، چونان سایه¬ای است که هنوز گسترش نیافته، کوتاه می¬گردد، و هنوز فزونی نیافته کاهش می¬یابد.8


آخرت گرایی:
ای مردم! دنیا سرای گذرا و آخرت خانه جاویدان است. پس از گذرگاه خویش برای سر منزل جاودانه توشه برگیرید و پرده¬های خود را در نزد کسی که بر اسرار شما آگاه است پاره نکنید. پیش از آنکه بدن¬های شما از دنیا خارج گردد دل¬هایتان را خارج نکنید. شما را در دنیا آزموده¬اند و برای غیر دنیا آفریده¬اند کسی که بمیرد، مردم می¬گویند: «چه باقی گذاشت» اما فرشتگان می¬گویند: «چه پیش فرستاد؟» خدا پدرانتان را بیامرزد مقداری از ثروت خود را جلوتر بفرستید تا در نزد خدا باقی ماند، و همه را برای وارثان مگذارید که پاسخگویی آن بر شما واجب است.9


روش برخورد با دنیا:
ای مردم! به دنیا چونان زاهدان روی گردان از آن، بنگرید. به خدا سوگند! دنیا به زودی ساکنان خود را از میان می¬برد و رفاه زدگان ایمن را، به درد می¬آورد. آنچه از دست رفته و مشیت کرد هیچ گاه برنمی¬گردد، و آینده به روشنی معلوم نیست تا در انتظارش باشند؛ شادی و سرور دنیا با غم و اندوه آمیخته، و توانایی انسان به ضعف و سستی می¬گراید، زیبایی¬ها و شگفتی¬های دنیا شما را مغرور نسازد، زیرا زمان کوتاهی دوام ندارد، خدا بیامرزد کسی را که بدرستی فکر کند و پند گیرد و آگاهی یابد و بینا شود. پس به زودی خواهید دانست که، از آنچه در دنیا وجود داشت چیزی نمانده و آنچه از آخرت است جاویدان خواهد ماند. هر چند که به شمارش آید پایان پذیرد و هر چه انتظارش را می¬کشیدید بد خواهد آمد. و آنچه آمدنی است، نزدیک باشد.10


ارزش دنیا
به خدا سوگند! اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمان¬هاست به من دهند تا خدا را نافرمانی کنم که پوست جوی را از مورچه¬ای ناروا بگیرم، چنین نخواهم کرد! و همانا این دنیای آلوده شما نزد من! از برگ جویده شده دهان ملخ پست¬تر است! علی را با نعمت¬های فناپذیر و لذت¬های ناپایدار چه کار؟! ... به خدا پناه می-بریم از خفتن عقل و زشتی لغزش¬ها و از او یاری می¬جوییم.11


دنیا شناسی:
اضرار بن ضمره خبایی از یاران امام علیه السلام به شما رفت، بر معاویه وارد شد، معاویه از او خواست از حالات امام بگوید، گفت: علی علیه السلام را در حالی دیدم که شب، پرده¬های خود را افکنده بود، و او در محراب ایستاده بود، محاسن را به دست گرفته، چون مار گزیده به خود می¬پیچید و محزون می¬گریست و می¬گفت: ای دنیا! ای دنیای حرام! از من دور شو، آیا برای من خودنمایی می¬کنی؟ یا شیفته¬ی من شده¬ای تا روزی در دل من جای گیرد؟ هرگز مباد؟ غیر مرا بفریب، که مرا در تو هیچ نیازی نیست، تو را سه طلاقه کرده¬ام تا بازگشتی نباشد، دوران زندگانی تو کوتاه، ارزش تو اندک، و آرزوی تو پست است. آه از توشه اندک، و درازی راه، و دوری منزل، و عظمت روز قیامت!12


غفلت دنیاپرستان:
اهل دنیا سوارانی در خواب مانده¬اند که آنان را می¬رانند.13
دنیا شناسی:
از خواری دنیا نزد خدا همان بس که جز در دنیا، نافرمانی خدا نکنند، و جز با رها کردن دنیا به پاداش الهی نتوان رسید.14
توجه به فناپذیری دنیا:
(امام علیه السلام وقتی از جنگ صفین برگشت و به قبرستان پشت دروازه کوفه رسید رو به مردگان کرد)ای ساکنان خانه¬های وحشت زا و محلهای خالی و گورهای تاریک! ای خفتگان در خاک! ای غریبان! ای تنها شدگان! ای وحشت زدگان! شما پیش از ما رفتید و ما در پی شما روانیم و به شما خواهیم رسید، اما خانه-هایتان! دیگران در آن سکونت گزیدند؛ و امام زنانتان! با دیگران ازدواج کردند؛ و اما احوال شما! در میان دیگران تقسیم شد! این خبری است که ما داریم، حال شما چه خبر دارید؟ (پس به اصحاب خود رو کرد و فرمود:) بدانید که اگر اجازه سخن گفتن داشتند شما را خبر می¬دادند «که بهترین توشه، تقواست».15


اقسام مردم دنیا:
دنیا گذرگاه عبور است، نه جای ماندن؛ و مردم در آن دو دسته¬اند: یکی آن که خود را فروخت و به تباهی کشاند و دیگری آن که خود را خرید و آزاد کرد.16


اندرز دادن به دشمن:
همانا خداوند سبحان دنیا را برای آخرت قرار داده و مردم را در دنیا به آزمایش گذاشت، تا روشن شود که کدام یک نیکوکارتر است. ما را برای دنیا نیافریده¬اند و تنها برای دنیا به تلاش فرمان داده نشدیم. به دنیا آمدیم تا در آن آزمایش گردیم، و همانا خداوند مرا به تو، تو را با من آزمود و یکی از ما را برای دیگری حجت قرار داد. تو با تفسیر دروغین قرآن به دنیا روی آوردی، و چیزی از من درخواست می¬کنی که دست و زبانم هرگز به آن نیالود. تو و مردم شام، آن دروغ را ساختید و به من تهمت زدید تا آگاهان شما مردم ناآگاه را و ایستادگان شما زمین¬گیر شدگان را بر ضد من تحریک کنند. معاویه! از خدا بترس و با شیطانی که مهار تو را می¬کشد، مبارزه کن، و به سوی آخرت که راه من و تو است بازگرد، و بترس از خدا که به زودی بلایی کوبنده ریشه¬ات را بر کند، و نسل تو را براندازد همانا برای توبه خدا سوگند می¬خورم سوگندی که بر آن وفادارم اگر روزگار من و تو را در یک جا گرد آورد هم چنان بر سر راه تو خواهم ماند: «تا خدا میان ما داوری کند و او بهترین داوران است.»17


انسان و مقدرات الهی:
تو از اجل خود پیشی نخواهی گرفت و آنچه که روزی تو نیست به تو نخواهد رسید و بدان که روزگار دو روز است: روزی به سود، و روزی به زیان تو؛ و همانا دنیا خانه دگرگونی¬هاست، و آنچه که به سود تو (و از آن تو) است هر چند ناتوان باشی خود را به تو خواهد رساند و آنچه که به زیان تو است هر چند توانا باشی دفع آن نخواهی کرد.18


روش برخورد با دنیا:
پس از یاد خدا و درود! دنیای حرام چونان مار است، که پوستی نرم و زهری کشنده دارد؛ پس از جاذبه-های فریبنده آن روی گردان، زیرا زمان کوتاهی در آن خواهی ماند، و اندوه آن را از سر بیرون کن، زیرا که یقین به جدایی، و دگرگونی حالات آن را داری، و آنگاه که با دنیا خو گرفته¬ای بیشتر بترس، زیرا که دنیاپرست تا به خوش گذرانی اطمینان کرد زود او را به تلخ کامی کشاند. و هرگاه که به دنیا انس گرفت و آسوده شد، ناگاه به وحشت دچار می¬گردد.19


امام الگوی ساده زیستی:
آگاه باش! هر پیروی را امام است که از او پیروی می¬کند و از نور دانشش روشنی می¬گیرد آگاه باش! امام شما از دنیای خود به دو جامه فرسوده و دو قرص نان رضایت داده است. بدانید که شما توانایی چنین کاری را ندارید. اما باید پرهیزکاری و تلاش فراوان و پاکدامنی و راستی، مرا یاری دهید، پس سوگند به خدا! من از دنیای شما طلا و نقره¬ای نیندوخته و از غنیمت¬های آن چیزی ذخیره نکرده¬ام؛ بر دو جامه کهنه¬ام جامه¬ای نیفزودم و از زمین دنیا حتی یک وجب در اختیار نگرفتم و دنیای شما در چشم من از دانه تلخ درخت بلوط ناچیزتر است!20


ضرورت آخرت گرایی:
ای پسرم! من تو را از دنیا و تحولات گوناگونش و نابودی و دست به دست گریدنش آگاه کردم و از آخرت و آنچه برای انسانها در آنجا فراهم است اطلاع دارم، و برای هر دو مثال¬ها زدم تا پندپذیری، و راه رسم زندگی بیاموزی، همانا داستان آن کسی که دنیا را آزمود چونان مسافرانی است که در سر منزلی بی¬آب و علف و دشوار اقامت دارند و قصد کوچ کردن به سرزمینی را دارند که در آنجا آسایش و رفاه فراهم است. پس، مشکلات راه را تحمل می¬کنند و جدایی دوستان را می¬پذیرند و سختی سفر، و ناگواری غذا را با جان و دل قبول می¬کنند، تا به جایگاه وسیع و منزلگاه أمن، با آرامش قدم بگذارند و از تمام سختی¬های طول سفر احساس ناراحتی ندارند، و هزینه¬های مصرف شده را غرامت نمی¬شمارند و هیچ چیز برای آنان دوست داشتنی نیست جز آن که به منزل أمن و محل آرامش برسند اما داستان دنیاپرستان همانند گروهی است که از جایگاهی پر از نعمت¬ها می¬خواهند به سرزمین خشک و بی¬آب و علف کوچ کنند، پس در نظر آنان، چیزی ناراحت کننده¬تر از این نیست که از جایگاه خود جدا می¬شوند و ناراحتی¬ها را باید تحمل کند.21


منابع:
1-خطبه52،نهج البلاغه
2- خطبه82،نهج البلاغه
3- خطبه83،نهج البلاغه
4- خطبه226،نهج البلاغه
5- خطبه145،نهج البلاغه
6- خطبه28،نهج البلاغه
7- خطبه45،نهج البلاغه
8- خطبه63،نهج البلاغه
9- خطبه203،نهج البلاغه
10- خطبه103،نهج البلاغه
11- خطبه224،نهج البلاغه
12-حکمت77، نهج البلاغه
13- حکمت64، نهج البلاغه
14- حکمت385، نهج البلاغه
15- حکمت130، نهج البلاغه
16- حکمت133، نهج البلاغه
17-نامه 55، نهج البلاغه
18- نامه 72، نهج البلاغه
19- نامه 68، نهج البلاغه
20- نامه 55، نهج البلاغه
21- نامه 31، نهج البلاغه

منبع:تبیان قمامتیاز: نتیجه : 5 امتیاز توسط 1 نفر مجموع امتیاز : 5

بازدید :55
برچسب ها : دنیازدایی از نظر حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه-
نویسنده
نویسنده : احمد
تاریخ : شنبه 28 فروردين 1395
زمان : 9:41
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
:: آيات نازله درباره حضرت علي(ع) ( تاریخ : یکشنبه 06 تیر 1395)
:: معجزاتی از امام حسین(ع) ( تاریخ : یکشنبه 06 تیر 1395)
:: ۱۲ توصیه امام خامنه‌ای برای استفاده بهتر از شبهای قدر ( تاریخ : یکشنبه 06 تیر 1395)
:: شیوه صحیح قرآن به سر نهادن ( تاریخ : یکشنبه 06 تیر 1395)
:: شهادت خواندنی سردار سلیمانی درباره آیت الله خامنه ای ( تاریخ : یکشنبه 23 خرداد 1395)
:: راهکار آیت الله بهجت برای شفای بیماری ( تاریخ : یکشنبه 23 خرداد 1395)
:: آیت الله علم الهدی: اینکه مساجد باید انقلابی شوند یک واقعیت اعتقادی است ( تاریخ : یکشنبه 02 خرداد 1395)
:: کمردردتان را طبیعی درمان کنید ( تاریخ : یکشنبه 02 خرداد 1395)
:: خجسته میلاد منجی عالم بشریت،امام زمان عجل الله تعالی فرجه مبارک یاد ( تاریخ : یکشنبه 02 خرداد 1395)
:: حجاب اسلامی ( تاریخ : پنجشنبه 30 اردیبهشت 1395)


بالای صفحه