close
تبلیغات در اینترنت
تفرقه انداختن بین زوجین

کانون فرهنگی هنری مسجد حضرت ابوالفضل(ع)شهر بادرود

تفرقه انداختن بین زوجین در تعالیم اخلاقی اسلام، دو بهم زنی و تفرقه، بسیار نکوهیده است و عقاب الهی را به دنبال دارد. وقتی این عمل زشت بین همسران واقع گردد، با توجه به اینکه کیان جامعه را به خطر می اندازد، قباحت آن بیشتر شده و بالتبع عقاب آن فزونی خواهد یافت.حال به بررسی دسته ای چند از رویاتی که تفرقه بین زوجین را مورد نکوهش قرار داده اند می پردازیم.کیفر و مجازات کسانی که بین زوجین کدورت و اختلاف بوجود می آورند حضرت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: شخصی که بین زن و شوهری دو بهم زنی نموده…

تفرقه انداختن بین زوجین
نظرات ()

تفرقه انداختن بین زوجین

در تعالیم اخلاقی اسلام، دو بهم زنی و تفرقه، بسیار نکوهیده است و عقاب الهی را به دنبال دارد. وقتی این عمل زشت بین همسران واقع گردد، با توجه به اینکه کیان جامعه را به خطر می اندازد، قباحت آن بیشتر شده و بالتبع عقاب آن فزونی خواهد یافت.
حال به بررسی دسته ای چند از رویاتی که تفرقه بین زوجین را مورد نکوهش قرار داده اند می پردازیم.
کیفر و مجازات کسانی که بین زوجین کدورت و اختلاف بوجود می آورند

حضرت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: شخصی که بین زن و شوهری دو بهم زنی نموده و بین آنها اختلاف ایجاد نماید بدرستی که خدای متعال بر او غضب می نماید و لعنتش را ــ در دنیا و آخرت بر او نازل می سازد ...
و شخصی که سعی می نماید تا بین زن و شوهری دو بهم زنی نموده و میان آنها اختلاف بوجود بیاورد ــ امّا به این کار موفق نگردد و فتنه انگیزی او بر زن و شوهر تأثیری نکند ــ خدای متعال بر او نیز غضب و خشم نموده و او را مورد لعن و نفرین خود ــ در دنیا و آخرت ــ قرار خواهد داد... و نگاه کردن به چهره ی او حرام خواهد بود (1).
حضرت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: شخصی که بین دو نفر اختلاف به وجود می آورد دچار وزر و وبال عمل خود می گردد و لعنت الهی بر پیشانی او نوشته می شود ــ تا هنگامی که وارد جهنّم گردد ــ... (2).
امام صادق (علیه السلام) فرمود: سه گروه هستند که داخل بهشت نمی شوند:
1ــ شخصی که قاتل و خونریز است،
2ــ شخصی که دائم الخمر است،
3ــ شخصی که دوبهم زنی می کند.(3)
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: زنانی از امّتم را در شب معراج دیدم که در عذاب شدیدی بسر می بردند، که از وضعیّت آنها متعجّب شدم و از شدّت عذاب آنها گریستم. زنی را دیدم که سر او همچون سر خوک و بدن او همچون بدن الاغ بود و هزار هزار گونه از عذاب بر او نازل می شد؛ او زنی دو بهم زن و دروغگو بود.(4)
حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: پست ترین افراد، اشخاصی هستند که مرتکب نمیمه می گردند و بین دو نفری که همدیگر را دوست دارند تفرقه ایجاد می کنند و برای کسانی که درستکار هستند عیب تراشی می کنند (5).
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: از ما نیست شخصی که همسر مردی با خدعه و نیرنگ علیه او بشوراند.(6)
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) پیرامون کسانی که بین اقوام و خویشان ایجاد تفرقه و کدورت می کنند به این مضمون فرمود: شخصی که بین آنها فتنه و جدایی ایجاد کند، خدای متعال بر او غضب نموده و او را در دنیا و آخرت مورد لعن و نفرین قرار خواهد داد و وزر و وبال او مانند گناه شخصی است که موجب قطع صله ی رحم شده است.(7)
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: شخصی که با نمّامی و سخن چینی خود بین دو نفر تفرقه و جدائی بوجود می آورد. خدای متعال در قبر آتشی بر او مسلّط خواهد ساخت که تا روز قیامت او را خواهد سوزاند و هنگامی که از قبر خارج می شود خدای متعال مار سیاهی را بر او مسلّط خواهد نمود و آن مارگوشت بدن او را تا وقتی که داخل دوزخ گردد خواهد جوید.(8)
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در حدیثی که پیرامون موجودات مسخ شده است فرمودند: شخصی که نمّامی می کرد و با دو بهم زنی بین دوستان اختلاف و دشمنی ایجاد می کرد، مسخ شده و به صورت حشره ای درآمد.(9)

پی‌نوشت‌ها:
1- (قال رسول الله صلی الله علیه و آله): من عمل فی فرقة بین امرأة و زوجها. کان علیه غضب الله و لعنته ــ فی الدنیا و الآخرة ــ . و کان حقّاً علی الله أن یرضخه بألف صخرة من نار.
و من مشی فی فساد ما بینهما ــ و لم یفرّق ــ کان فی سخط الله و لعنته ــ فی الدنیا و الآخرة ــ .
و حرم ــ النظر إلی وجهه * (عقاب الأعمال ص 340 و اعلام الدین ص 419).
ــ فی اعلام الدین هکذا: و حرّم الله علیه النظر...
*و ممکن است ترجمه این جمله این گونه باشد: و از نگاه رحمت الهی محروم می گردد.
یا: خدای متعال او را از نگاه رحمت آمیزش محروم می سازد.
2- (قال رسول الله صلی الله علیه و آله): من مشی فی قطیعة بین اثنین کان علیه من الوزر بقدر ما لمن أصلح
ــ بین اثنین ــ من الأجر.
مکتوب علیه: لعنة الله ــ حتّی یدخل جهنّم ــ فیضاعف له العذاب (عقاب الأعمال ص 339).
3- قال الإمام الصادق (علیه السلام): لا یدخل الجنّة: سفّاک للدّماء. و لا مدمن الخمر.
و لا مشّاء بنمیم (عقاب الأعمال ص 262).
4- قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): لیلة اُسری بی إلی السماء. رأیت نساءً من اُمّتی فی عذاب شدید.
فأنکرت شأنهنّ. فبکیت لما رأیت من شدّت عذابهنّ...
و رأیت إمرأة رأسها. رأس خنزیر. و بدنها. و بدن الحمار. و علیها ألف ألف لون من العذاب.
(قال رسول الله صلی الله علیه و آله): و أمّا التّی کان رأسها رأس الخنزیر. و بدنها بدن الحمار.
فإنّها کانت نمّامة کذّابة (عیون الأخبار ج 2 باب 30 حدیث 24).
5- قال أمیرالمؤمنین (علیه السلام): شرارکم: المشّاؤون بالنمیمة.
المفرّقون بین الأحبّه.
المبتغون ــ للبرآء ــ المعایب (الکافی ج 2 ص 396 و ص 225).
6- قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): لیس منّا من خبّب * إمرأة رجل علیه (دعائم الإسلام ج 2 ص 448).
أی: خدعها و أفسدها.
7- (قال رسول الله صلی الله علیه و آله ــ فی شأن الأقرباء و ذوی الأرحام): من مشی فی فساد ــ ما بینهما ــ . و قطیعة ــ ما بینهما ــ غضب الله تعالی علیه. و لعنه فی الدنیا و الآخرة.
و کان علیه ــ من الوزر ــ ک عدل قاطع الرحم (عقاب الأعمال ص 340).
8- قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): من مشی فی نمیمة بین اثنین سلّط الله علیه ــ فی قبره ــ ناراً تحرقه إلی یوم القیامة.
و إذا خرج ــ من قبره ــ سلّط الله علیه تنّیناً أسود ینهش لحمه حتّی یدخل النار (عقاب الأعمال ص 335 و اعلام الدین ص 415).
9- قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) فی أصناف المسوخ و سبب مسخهم: ... و أمّا الدعموص * فکان نمّاماً یفرّق بین الأحبّة (الخصال ص 494 و علل الشرایع ج 2 الباب 239 الحدیث 5).
*الدعموص: ک برغوث ــ لفظاً و معناً ــ دودةٌ سوداء.
قال الإمام الصادق (علیه السلام): أمّا الدعموص. فکان رجلاً نمّاماً. یقطع بین الأحبّة (علل الشرایع ج 2 ص 233 الباب 239).
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): أمّا الجریث ــ . فکان رجلاً نمّاماً. فمسخه الله جریثاً (الخصال: ص 493 و علل الشرایع ج 2 ص 235 الباب 239). ــ الجریث: مار ماهی.
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): أمّا العقرب فمسخ لأنّه کان رجلاً نمّاماً. یسعی بین الناس بالنمیمة.
و یغری بینهم العداوة (الإختصاص ص 137).


 نویسنده: سید هاشم ناجی جزایری

برگرفته از تبیان قمامتیاز: نتیجه : 5 امتیاز توسط 1 نفر مجموع امتیاز : 5

بازدید :28
برچسب ها : تفرقه انداختن بین زوجین-
نویسنده
نویسنده : احمد
تاریخ : چهارشنبه 26 اسفند 1394
زمان : 15:15
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
:: آيات نازله درباره حضرت علي(ع) ( تاریخ : یکشنبه 06 تیر 1395)
:: معجزاتی از امام حسین(ع) ( تاریخ : یکشنبه 06 تیر 1395)
:: ۱۲ توصیه امام خامنه‌ای برای استفاده بهتر از شبهای قدر ( تاریخ : یکشنبه 06 تیر 1395)
:: شیوه صحیح قرآن به سر نهادن ( تاریخ : یکشنبه 06 تیر 1395)
:: شهادت خواندنی سردار سلیمانی درباره آیت الله خامنه ای ( تاریخ : یکشنبه 23 خرداد 1395)
:: راهکار آیت الله بهجت برای شفای بیماری ( تاریخ : یکشنبه 23 خرداد 1395)
:: آیت الله علم الهدی: اینکه مساجد باید انقلابی شوند یک واقعیت اعتقادی است ( تاریخ : یکشنبه 02 خرداد 1395)
:: کمردردتان را طبیعی درمان کنید ( تاریخ : یکشنبه 02 خرداد 1395)
:: خجسته میلاد منجی عالم بشریت،امام زمان عجل الله تعالی فرجه مبارک یاد ( تاریخ : یکشنبه 02 خرداد 1395)
:: حجاب اسلامی ( تاریخ : پنجشنبه 30 اردیبهشت 1395)


بالای صفحه